Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Phạm vi áp dụng của bơm xăng
Aug 31, 2018

Do tác động tiêu cực của máy bơm, nó được sử dụng rộng rãi trong các loại vận chuyển đường ống khí đốt và khí sinh học khác nhau, và có thể được sử dụng ở những nơi có áp suất đốt cháy thấp của khí tự nhiên và khí sinh học và áp suất thấp của đường ống vận chuyển. Lựa chọn đầu tiên là phòng ăn, khách sạn, tòa nhà dân cư, lò nung thiêu kết, v.v ... Việc hấp thụ và cung cấp khí sinh học là thiết bị không thể thay thế, có thể vận chuyển đáng tin cậy tất cả các khí độc hại.

Các tin liên quan