Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Tự động bảo vệ áp suất của bơm tăng áp khí
Oct 17, 2018

khi làm việc, đáp lại một cách nhanh chóng. Khi áp suất đầu ra gần với giá trị áp suất đã đặt, tốc độ di chuyển qua lại của máy bơm sẽ chậm lại cho đến khi nó dừng lại. Và giữ áp lực đó, nơi năng lượng rất nhỏ, không có nhiệt được tạo ra, không có bộ phận nào đang chuyển động. Khi cân bằng áp suất bị hỏng, bơm tăng áp khí nén sẽ tự động bắt đầu hoạt động với số dư tiếp theo.

Các tin liên quan