Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Ô tô Tire Inflator
Aug 10, 2018

Ô tô lốp inflator lốp ô tô inflator là một loại thiết bị điện sử dụng sức mạnh xe để thổi phồng lốp xe. Có hai cách để truy cập, một là truy cập thuốc lá nhẹ hơn, cụ thể là kết nối phích cắm điện với xe thuốc lá nhẹ hơn, để đạt được nguồn cung cấp điện. Khác được kết nối trực tiếp với pin xe, để đạt được cung cấp điện. Sự khác biệt chính giữa việc cung cấp thuốc lá nhẹ hơn và nguồn cung cấp pin nằm trong sức mạnh của máy bơm, xe hơi nhỏ nói chung, sức mạnh của máy bơm không khí được cung cấp bởi bật lửa thuốc lá là đủ để đối phó với, nguồn cung cấp pin chủ yếu là lớn phương tiện. Hiện nay, máy bơm đầy xe trên thị trường về cơ bản là kín và không cần bảo trì, rất thuận tiện và không cần bảo trì. Nó có thể được sử dụng trực tiếp mà không cần lo lắng về vấn đề bảo trì khi đi ra ngoài hoặc sử dụng.

Các tin liên quan