Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Các tính năng bơm khí
Aug 27, 2018

(1) khi máy nguồn là không đủ, chức năng áp lực tiêu cực của máy bơm tăng áp có thể được sử dụng để đạt được các tiêu chuẩn cung cấp máy để làm cho áp lực bình thường.(2) khí tăng cường bơm có đáng tin cậy có con dấu, không có độ tin cậy rò rỉ và an toàn. Sau khi hệ thống điều khiển tự động được đặt cấu hình, công tắc tự động trong phạm vi đặt áp lực có thể đạt được.(3) tăng cường bơm khí là sự lựa chọn đầu tiên cho ăn hall, khách sạn, khu dân cư xây dựng, thiêu kết hầm lò, vv, và nó là khí cung cấp và bảo vệ thiết bị áp lực(4) sự hấp thụ và nguồn cung cấp khí sinh học là không thể thay thế thiết bị.(5) đáng tin cậy cung cấp tất cả các chất khí độc hại


Các tin liên quan