Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Quốc khánh
Oct 01, 2018

Quốc khánh là một ngày lễ quốc gia được thành lập bởi một quốc gia để tưởng niệm quốc gia riêng của mình.

 

Chúng thường là sự độc lập của quốc gia này, việc ký kết Hiến pháp, ngày sinh của người đứng đầu nhà nước hoặc bất kỳ kỷ niệm quan trọng khác; Một số là của nước thánh bảo trợ của ngày.

 

Trong Trung Quốc cổ đại, vị hoàng đế của kế vị ngai vàng và sinh nhật của ông được gọi là "Ngày quốc gia".

 

Hôm nay, ngày Quốc khánh của Trung Quốc đề cập đặc biệt để kỷ niệm thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Quốc ngày 1 tháng 10.

 

Văn phòng chung của Hội đồng nhà nước của Trung Quốc sẽ đóng cửa trong ngày 7 ngày 1 tháng 10.

1117810730_14531013044091n.jpg

Các tin liên quan